ОРС

 Онлайн решаване на спорове

https://ec.europa.eu/consumers/odr/