Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ


 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 


1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на Потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.rzona.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "ПОТВЪРДИ", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на
www.rzona.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на
www.rzona.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "ПОТВЪРДИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "КОШНИЦА". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.


 

II. ДОСТАВКА


 


7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

8 в. Експедиция на поръчаната стока/продукт е в рамките на от един до тридесетдни, като при поръчки получени в почивен ден, срокът започва да тече от следващия работен ден. За населени места, които се обслужват по списък ще бъдат доставени съобразно графика на куриерските фирми. Преди изпращане клиентът ще получи точна информация за датата на доставката и нейната стойност. Продукти, които са налични в склад на доставчик, или са по поръчка, могат да бъдат експедирани извън този срок. Клиентът ще бъде информиран за точната дата на доставката, след получаване на поръчката.  Търговецът не носи отговорност за забавяне на пратки, вследствие работата на куриерската фирма.

 


 


III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ


ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

За клиенти - юридически лица, гаранционният срок не може да бъде по-дълъг от 12 месеца. 

За продукти - басейни, подложки, покривала за басейни - от хигиенна гледна точка не подлежат на гаранционно обслужване.  Замяна/връщане на сума за такъв продукт са възможни само при видим проиводствен дефект.  


IV. ЦЕНИ


9. а.  Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. Цената на транспорта се изчислява и Клиентът бива уведомен от служител на www.rzona.bg за най-изгодния вариант за транспорт. Цената на транспортната/куриерската услуга се заплаща директно на фирмата - куриер. ТЪРГОВЕЦЪТ ще се съобрази с предпочитанията  на КЛИЕНТА относно избора на куриерската фирма.

9.б. За продукти като ламиниран паркет, подови покрития плочи и т.н. е указана цена за квадратен метър. В описанието на продукта е дадена информация за съдържаната квадратура в една опаковка - пакет. Продажбата на такива продукти е само на пакет. В продуктовото описание е подадена и съответната цена за пакет.

9 в. Цената е крайна, в български лева и се отнася за 1 бр. / 1 кв.м , според вида на артикула и включва ДДС. 


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.rzona.bg.


11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения
начин на страницата www.rzona.bg.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ТЪРГОВЕЦА  услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


14 б КЛИЕНТЪТ има право на отказ от направената поръчка в срок до 14 дни, считано от датата на доставката. При упражняване на правото си на отказ, КЛИЕНТЪТ заплаща транспортните разходи до склад на ТЪРГОВЕЦА. Изпращането става след заявяване на право на отказ и уведомяване на търговеца. Изпращането става само с опция Преглед и тест. Стоки, получени без тази опция не се приемат. Изпратената стока трябва да бъде придружена с покупните документи (касова бележка, фактура, гаранционна карта).

Сървис тийм ЕООД няма да уважи правото на отказ, предявено от трети лица.

Артикулът(ите), за които се представя Право на отказ, се изпращат до следния адрес: Пловдив, Еконт офис Арчарица.

14 в Клиентът има право на отказ на продукти /стоки/ ако не е нарушен търговския вид, същите не са използвани, имат запазена оригинална опаковка. Търговецът може да не приеме от хигиенни съображения следните стоки: басейни, съдове за храна.


14 г КЛИЕНТЪТ има право на отказ от направената поръчка в срок до 24 часа, при положение, че не е получил поръчания от него продукт, а друг такъв.


14 в КЛИЕНТЪТ има ПРАВО да иска заличаване на своите лични данни - имена, телефонен номер, e-mail, адрес.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


 


15. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на
www.rzona.bg
17. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез
www.rzona.bg.
17а. ТЪРГОВЕЦЪТ   след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, касаещи единствено конкретна поръчка/покупка.
20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@rzona.bg.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


23. ТЪРГОВЕЦЪТ има задължение до 14 дни след уведомление за отказ от покупка да възстанови сумата на поръчката. Отнася се за продукти с неразрушена търговска опаковка, неизползвани и в добър търговски вид. В противен случай, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да удържи сума, съобразно степента на употребата на продукта.


 


VII. ЛИЧНИ ДАННИ


 Сървис тийм ЕООД е администратор на лични данни.


24.а ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

24б ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на Закона.

24в Търговецът обработва личните данни /имена, телефенен номер, адрес/ само и единствено за целите на конкретната поръчка/покупка. Сървис тийм ЕООД не предоставя данни на своите клиенти за рекламни цели, проучвания, e-mail маркетинг и други кампании.

24 г Всеки Клиент има право и  може да се свърже с нас и да поиска данните му да бъдат заличени

24 д Срокът за съхранение на данните, свързани със счетоводното отчитане на продажбата е пет години, съгласно Закона за счетоводството.


242424

 


VIII. ИЗМЕНЕНИЯ


25. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


IX. ГАРАНЦИЯ


26. Търговската гаранция на стоки, се обслужва от техните вносители/производители. ТЪРГОВЕЦЪТ издава валидна гаранционна карта с условията на гаранцията и фискален документ за покупката.


26 а. За надуваеми продукти - басейни, дюшеци и т.н - гаранцията покрива фабрични дефекти като недобро залепване на шев. Гаранцията не покрива спукване на продукта, прорези и дупки, причинени от неговата употреба и използвани химикали за почистване.

26 б. При рекламация на закупена стока, разходите за транспорт на стоката до сервиз се поемат от  КЛИЕНТА. 


X. ТЕРМИНОЛОГИЯ


27. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.rzona.bg на своя компютър.

28. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

29. Интернет магазина
www.rzona.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

30. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.